Er den grønne narrehat en del af Hornslets skoleuniform?

Ofte er det temmelig svært at finde hverken hoved eller hale i vores narrehatte og underbukser

Er den grønne narrehat en del af Hornslets skoleuniform?

Underbukser bruger de fleste af os, og grønne narrehatte vinder også frem
- begge dele skifter vi jævnligt.

Ligesom med underbukserne er det også lidt med grønne narrehatte
- de er der bare.

Det billede dukker i hvert fald jævnligt frem i min hverdag, når det gælder klimaet.

Det er svært at finde hverken hoved eller hale
- i vores (mis)brug af miljøet, i måden vi lever på, i måden vi behandler klimaet på og i måden, vi selv og vores lokalpolitikere agerer på.

Det der skal til for at skåne miljøet, kommer vi alle til at mærke ret så meget.
Men er vi grønne nok til at ville det nok?

Hornslet Skole

Et frisk eksempel er skolen i Hornslet.
Planen om en ny udskoling ved Hornslet Hallen har allerede fået mange ord med på (skole)vejen.

Gennem de senere år har vi taget den grønne farve til os
- mange af os i form af vores grønne narrehat.
Og for ganske nylig har politikere i Syddjurs også skrevet ”Kommunale elbiler” på nogle af sine hatte.
Men rigtig grøn er vi først, når sjælen er lige så grøn som hatten.

Politikerne arbejder lige nu på højtryk med planerne om en tiltrængt skoleudvidelse i Hornslet.
At det er landet på en ny udskoling ved Hornslet Hallen, mens den gamle skole består, undrer en lokal borger med grøn forstand.

Grønt spørgsmålstegn

Vedvarende energi installatør i Hornslet, Tom Anthon Vestergaard, sætter et stort, grønt spørgsmålstegn ved løsningen med at bevare den nuværende skole
- og bygge en ny udskoling ved hallen.

Dels på grund at store udfordringer med skolevejen, og dels fordi det låser mulighederne, hvis/når der igen bliver behov for mere plads (hvad er i øvrigt planen for det?)
Men i høj grad også fordi en ny skole er mere miljøvenlig.

”Jeg forstår ikke, at man end ikke har undersøgt muligheden for at gøre Syddjurs Kommunes største skole i Hornslet bæredygtig og klimavenlig,” siger Tom undrende.
”Udskolingen øger CO2 udledningen og betyder højere driftsudgifter.”

Toms miljøudregning

Hornslets nuværende skole er ca. 12.200 m2 og bruger 104 kwh/pr. m2 til opvarmning.
Altså 1.268.800 kwh om året alene til opvarmning.

Bygges den nye udskoling på ca. 4.700 m2 efter gældende krav på 41 kwh/pr. m2, øger det forbruget med 192.700 kwh.
Samlet forbrug for skole og udskoling 1.461.500 kwh.

En ny skole på 16.000 m2 til 41 kwh/ pr. m2 kan opvarmes for 656.000 kwh.
Det betyder en årlig besparelse på 805.500 kwh.

Samtidig får du

  • en helt ny og større skole
  • bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
  • bedre indlæringsmiljø for eleverne – med bedre akustik og indeklima

Ved at bygge lavenergi til 33 kwh/pr. m2 bliver den årlige besparelse endnu højere.

Forbrug og besparelser i Syddjurs

Nybyggeri

Lindbjergskolen

I øvrigt ...
Vækstkommune med økonomi i balance og fokus på grøn omstilling
- overskriften på syddjurs.dk i forbindelse med det nye budgetforlig.

Hvad siger kommunens miljøberegning af en helt ny skole - i forhold til den vedtagne renovering af den gamle skole + byggeri af en ny udskolingsbygning?